akceptuję


77 / 474 81 10
poniedziałek - piątek w godz.:
8:00 - 16:00

Twoje konto (0) / 0,00Do kasy

SNZ 4052K R1.188.04540.1

Nr. katalogowy: R1.188.0450.1
Producent: Wieland Electric
  • 0,00 zł 0,00 zł netto
  • 0,00 zł z 23% VAT
  • Na zapytanie Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży
  • 0 szt.
  • Produkt chwilowo niedostępny.

Produkt niedostępny – prosimy o kontakt z działem handlowym
Przekaźnik bezpieczeństwa SNZ 4052K AC/DC 24 V, zaciski śrubowe

Urządzenie do wykorzystania przy wyłącznikach dwuręcznych i
drzwiach bezpieczeństwa
• urządzenie bazowe DIN EN 574 typ III C, IEC 204-1 i EN 954-1
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
• urządzenie kategorii: 4 według EN 954-1
• sterowanie dwukanałowe, 1 styk zwierny i 1 rozwierny na kanał
• badanie ciągłości połączeń
• nadzór czasu synchronizacji
• 2 tory aktywujące, 1 tory sygnalizacyjne

Zastosowanie
• ochrona personelu obsługi przed zagrożeniem ruchu niebezpiecznych części
• do bezpośredniego odłączenia zasilania – kategoria stopu 0
• nadzór wyłączników dwuręcznych
• nadzór osłon bezpieczeństwa
• ochrona osób i maszyn

Funkcje
opis urządzenia i funkcji
Urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa są według normy EN 574 typ III C.
Urządzenie jest zaprojektowane do zastosowania w aplikacjach zgodnie z kategorią 4 (EN 954-1).
Urządzenie jest odporne na błędy i samo się nadzoruje. Synchroniczne naciśnięcie
obydwu przycisków (wyłącznik dwuręczny lub styków osłon bezpieczeństwa) będzie
nadzorowane. Każdy z dwóch przycisków wyłącznika dwuręcznego jest połączony do
urządzenia za pomocą jednego styku zwiernego i jednego rozwiernego. Obwody
wejściowe są technicznie wyposażone w nadzór ciągłości połączeń i zwarć doziemnych.
Funkcje wyjściowe są zaprojektowane jako 2 zwierne tory aktywujące i jeden
sygnalizacyjny rozwierny (o prowadzeniu wymuszonym).
Po przyłożeniu napięcia zasilającego na zaciski A1/A2 i zamknięciu obwodu sprzężenia
zwrotnego (zaciski Y1/Y2), tory aktywujące są otwierane przez równoczesną aktywację
aktorów (S1+S2). Obydwa przyciski muszą zostać naciśnięte jednocześnie, ewentualna
różnica maksymalnie do 0,5 s, żeby uruchomić funkcje bezpieczeństwa. Przy wyłączeniu
jednego z dwóch przycisków, urządzenie jest bezzwłocznie wyłączane. Tory aktywujące
zostają otwarte. Urządzenia można uruchomić ponownie, tylko wówczas, gdy
obydwa aktory wróciły do swoich pozycji wyjściowych (np. gdy styki sterowania
dwuręcznego zostały wyzwolone chwilowo) i tor sprzężenia zwrotnego został ponownie
zamknięty. Tor sprzężenia zwrotnego może być otwarty tylko wówczas, gdy obydwa
aktory zostaną aktywowane. W innym przypadku urządzenie pozostanie w pozycji
wyłączonej. Stan urządzenia jest sygnalizowany przez trzy diody LED, podanie napięcia
diodą LED SUPPLY, aktywacja obydwu aktorów LED K1, a LED K2 w razie synchronizacji
aktywacji.